Depressie te lijf

  • Depressief? Lusteloos en moe?

    Wij geven jou weer energie!

Depressie behandelen

In Nederland krijgt bijna 20% van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. Deze cijfers over depressie gelden ook voor Friesland. Niet voor niets slikt 6.6% van de Friese bevolking antidepressiva.
Iedereen heeft weleens een periode dat het niet zo goed en vanzelf gaat. Erger wordt het als de klachten overgaan in een depressie. Hoe gaat u daarmee om? En vraagt u zich ook weleens af wanneer u met uw klachten hulp moet zoeken? Natuurlijke Lifestyle Friesland kan veel voor u betekenen als u last heeft van een depressie.

Depressie zorgt voor emotionele vlakheid

Een depressie kunt u het beste zien als een stemmingsstoornis die zorgt voor verlies van levenslust. Vaak treedt er bij een depressie een emotionele vlakheid op: concreet betekent dit dat de beleving van gevoelens gedeeltelijk of geheel verdwijnen. Wellicht herkent u momenteel dat u geen of weinig plezier, blijheid of geluk meer voelt. Ook verdriet wordt vaak veel minder ervaren. Door het ontbreken van deze gevoelens verdwijnt ook de zin van het leven.

Enkele cijfers over depressie in Friesland:

Het GGD Fryslân becijferde dat twee van de vijf Friezen loopt matig tot hoog risico op een depressie. Het meeste risico op een depressie lopen de Friezen in de leeftijdscategorie van 19 tot 35 jaar en van 75 jaar en ouder. Van hen heeft bijna de helft een verhoogd risico. Nog niet zo heel lang geleden gaf het Fries Sociaal Planbureau aan dat 47% van Friese jongvolwassenen een matig tot ernstig risico heeft op een angststoornis of depressie, waarvan 7% een ernstig risico. Schrikbarende uitkomsten over depressie en angst in Friesland.

Symptomen van een depressie

Tijdens een depressieve moeten minstens twee van de volgende symptomen voorkomen:

  • Slechte eetlust of te veel eten
  • Slapeloosheid of te veel slapen
  • Erg vermoeid en weinig energie
  • Gering gevoel van eigenwaarde
  • Slechte concentratie en besluiteloosheid
  • Plotselinge paniek of angstgevoelens
  • Gevoelens van hopeloosheid

Een leven zonder depressie? Het kan!

Ervaart u op dit moment dat u depressief bent? En zoekt u nu deskundig advies én begeleiding om uw leven weer snel een stuk plezieriger te maken? Meer energie. Een beter humeur. Beter slapen. Meer focus. Daar gaan wij voor! Dit alles op basis van waardevolle consulten en 100% natuurlijke supplementen. Een leven zonder depressie? Het kan! U krijgt ook gerichte hulp bij het afbouwen van reguliere medicatie, dit gaat altijd in samenwerking met uw behandelend arts.

Neem gerust via het onderstaande formulier contact met mij op. Ik help u graag.

Neem contact op!