Micro dosing stack protocol

 

 

Het Natuurlijke lifestyle stack protocol.

 

Neem 100 mg Vitamine B3 en 1 capsule Lion’s Mane met Psilocybine in de ochtend tijdens het
ontbijt.

Dit doe je 5 dagen achtereenvolgend voorbeeld: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
Zaterdag en zondag is het rust en tijd om alle inzichten te integreren en tijd voor het brein om zich
te hersentructuren.
Gebruik geen andere drugs of alcohol tijdens uw microdosering!

Deze formule is gebaseerd op een persoon van 70-80 kg. Voor personen die gevoelig zijn voor
psychedelica is een lagere dosis psilocybine het advies.
Voorbeeld: neem eens in de 4 dagen een dag dosering. Zondag inname, maandag, dinsdag en
woensdag rust. Donderdag inname.

Aanvullend advies: Doe voor het ontbijt 10-15 minuten Yoga. Zet in meditatie je intenties voor de
dag en voor de inname van de psilocybine met lion’s mane.
Ga na het ontbijt te wandelen bij voorkeur in het bos. Neem de tijd om connectie te maken met je
omgeving.

Werking Protocol

Het protocol draait om een nootropisch vitaminecomplex, bestaande uit niacin, pruikzwam en de
cruciale prodrug in paddo’s; psilocybine. Deze methode is een stack-formule voor epigenetische
neurogenese.
Deze methode is ontwikkeld vanwege de opvallende toename van neurodegeneratieve
aandoeningen, zoals Alzheimer en Parkinson. Het protocol theoretiseert dat de combinatie van
chemicaliën nuttig kan zijn bij de behandeling van PTSS en de regeneratie van visuele en auditieve
neuronen. Bij gezonde personen is de stack-formule mogelijk te gebruiken om creativiteit te
vergroten en cognitieve functies uit te breiden.

Psilocybine

Psilocybine heeft in vroeg onderzoek interessante resultaten aangetoond. Een studie uit 2018 wijst
bijvoorbeeld uit dat psychedelica structurele en functionele neurale plasticiteit bevorderen. Deze
bevindingen suggereren dat entheogenen als paddo’s potentieel hebben op het gebied van
psychische aandoeningen, zoals behandelingsresistente depressie.
Aanvullend onderzoek met dieren behelst de effecten van psilocybine op neurogenese. Daarbij is
een tweefasige dosis-respons waargenomen: lage doses van het molecuul verhogen hippocampale
neurogenese (het uitbreiden en vernieuwen van de hersenen), terwijl hogere doseringen de
vorming van nieuwe neuronen verminderen. Het eerste getuigt van een bewijs van microdoseren.
Daarnaast ontdekte men dat psilocybine leidt tot het verminderen van de geconditioneerde
angstrespons bij knaagdieren. De onderzoekers concludeerden dat het molecuul daarom zou
moeten worden onderzocht als mogelijk middel voor PTSS en aanverwante aandoeningen.

Pruikzwam (hericium)

Deze zwam stimuleert de afgifte van de zenuwgroeifactor. Dit is een neurotrofe dat de groei van
neuronen in zenuwcellen bevordert. Het extract van pruikzwam bevat klassen moleculen die
bekendstaan als hericenonen en erinacines. Deze chemicaliën stimuleren de synthese van de
zenuwgroeifactor. Wanneer pruikzwam-extract wordt toegediend met een zenuwgroeifactor, is het
in staat neuriet-uitgroei te bevorderen. Dit is een proces dat optreedt bij zenuwregeneratie. Tevens
helpt deze zwam u glucosespiegel te reguleren en bevordert het een diepere slaap. Ook heeft het
een positief effect op ADHD/glutamaat problematiek.

Niacin

Niacine of vitamine B3 is een cruciale voedingsstof die essentieel is voor diverse fysiologische
processen. Zo speelt de in water oplosbare vitamine een rol bij de celsignalering, DNA-reparatie en
het metabolisme. Een tekort ervan kan zich manifesteren in depressie, hoofdpijn, geheugenverlies
en verwarring.
De hersenen hebben niacine nodig. De voedingsstof helpt namelijk bij het vormen van belangrijke
enzymen die verantwoordelijk zijn voor normale cognitieve functies. Een dieetbehandeling met
nicotinamide-riboside – een vorm van vitamine B3 – lijkt gunstig te zijn bij de ziekte van Alzheimer.
Onderzoek toont aan dat de voedingsstof de synaptische plasticiteit ten goede komt en
plaquevorming voorkomt.
Hoge doses niacine hebben een relatief onschadelijke, maar ongebruikelijke bijwerking: de
niacin flush. Dit manifesteert zich als uitslag op de huid, snel gevolgd door warmte, jeuk en een
branderig gevoel. De oorzaak ervan is een verwijding van perifere bloedvaten. Hoe meer deze
open gaan staan, hoe meer bloed er doorheen kan stromen.
Sommige mensen vinden dit onaangenaam. Om deze bijwerking te omzeilen, is daarom een anti flush formule ontwikkeld. Het is echter precies dit mechanisme dat niacine een waardevolle
toevoeging aan het protocol van Paul Stamets maakt. De mycoloog Paul Stamets veronderstelt
dat de niacin flush hericenonen, herinacines en psilocybine naar zenuwcellen in het perifere
zenuwstelsel drijft. Hier werken ze mogelijk op verschillende receptoren in en voorkomen ze
wellicht neurologische aandoeningen.
Lion’s mane en psilocybine hebben een complementaire relatie die het rendement van de werking
van een microdosering optimaliseert. Niacine zit in de stack formule voor afleverbaarheid.
Stamets meldt dat de meeste neurogenese plaatsvindt in de extremiteiten;
aangezien niacine werkt als een spoel/flushmiddel en GABA door de bloed-hersenbarrière voert,
helpt het bij de verdeling van de paddenstoel moleculen.

Uit de combinatie van deze drie stoffen veronderstelt Stamets de voordelen van deze nootropische stack formule:

“Deze unieke combinatie van verbindingen kan in andere therapieën worden opgenomen,
waarbij dergelijke combinaties unieke voordelen bieden voor medisch significante
vooruitgang bij het repareren van neuronen, het verwijderen van amyloïde plaques
(veroorzakers van Alzheimer), het verbeteren van de geestelijke gezondheid, cognitie,
behendigheid en het verbeteren van de algehele ecologie van het bewustzijn
.”

Deze combinatie van psilocybine, lion’s mane en niacine heeft het potentieel om de richting van de
mensheid te corrigeren door zelfbewustzijn, gezondheid, welzijn en erkenning van de onderlinge
verbondenheid van al het leven te bevorderen.
Net als mijn collega Paul Stamet zou ik graag dit supplement beschikbaar stellen als vitamine
supplement en durf ik te geloven dat de werkzaamheid ervan bij epigenetische neurogenese het
potentieel heeft om“de volgende kwantumsprong in het menselijk bewustzijn” in te leiden.